Opdrachten

&Mirjam-v4

Kling Brandbeveiliging en Kling Opleidingen 

 • Ondersteuning directie en MT, sparringpartner/klankbord
 • MT vergadering voorbereiden en notuleren
 • Coachen medewerkers; onder andere op weg naar digitaal werken
 • Gebruik digitaal planningssysteem; optimaliseren en implementeren
 • Administratieve processen inventariseren, adviseren over verbeteringen en implementeren nieuwe werkwijze
 • Structuur en overzicht aanbrengen in het algemeen

Stichting de Maashorst in Uitvoering

 • Agenda- en emailbeheer
 • Organiseren kleine evenementen
 • Projectondersteuning
 • Vergaderingen voorbereiden, notuleren en uitwerken van notulen
 • Ondersteuning team, sparringpartner / klankbord
 • Archivering

Specialist in XXL Building cleaning

 • Processen beschrijven en structuur aanbrengen in bedrijfsproces
 • Structureren van werkzaamheden
 • Ondersteunen van directie en medewerkers in volgen van bedrijfsprocessen
 • Verzekeringsportefeuille beheren
 • Digitaal archief opzetten
 • VCA certificering verzorgen
 • Ondersteuning directie, sparringspartner / klankbord
 • Professionaliseren secretariaat

Organisatie in ouderenzorg 

 • Ondersteuning bij herinrichting Facilitaire dienst
 • Projectmedewerker afdeling beleid
 • Advies over inrichten afdelingsondersteuning
 • Secretariaat afdeling opleidingen inrichten en opzetten
 • Digitaal archief opzetten
 • Redigeren producten en diensten catalogus
 • Cursus verzorgen in gebruik tablet
 • Management ondersteuning Hoofd HRM
 • Professionaliseren receptie

Energetisch manager 

 • Voeren secretariaat/complete back office
 • Sparring partner

Bestuur ondernemersverenigingen van Bernheze

 • Voeren van back office
 • Vergaderingen organiseren, bijwonen, notuleren
 • Acties uitzetten, bewaken en indien nodig uitvoeren

Stichting van ondernemersverenigingen

 • Projectbegeleiding en ondersteuning bij certificeringstraject Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen en Winkelgebied

Projectondersteuner evenementen

 • Archief ordenen en organiseren
 • Knipselkrant maken
 • Sparringpartner

Zelfstandig ondernemer in de bouw

 • Verzorgen van de complete backoffice;
 • Ontwikkelen en onderhouden van de website